Публикации

Показват се публикации с етикета apps

Да купиш или да създадеш IT приложение?

Изображение
  Най-старият въпрос при информационните технологии става все по-сложен, след като се появяват нови възможности. Ето как MCI, Motorola, Visa се справят с проблема.  Това е въпрос като от Шекспирова пиеса. Трябва ли да лицензирате комерсиално приложение, което може да посрещне 75% от нуждите ви, или ще е по-добре да създадете собствено приложение? Десетилетия на опити, грешки и съсредоточен анализ са довели до единно заключение: Купи, когато трябва да автоматизираш стокови  бизнес процеси; създай, когато имаш работа с основните процеси, които правят компанията ти различна.  Но реалността не е толкова подредена. Сложни системи, разработени у дома могат да се справят с ежедневни задачи, но астрономическите разходи за включване могат да ги направят непрактични да заместят комерсиалния софтуер.  А в някои случаи, пакетен софтуер - дори SaaS (софтуер като услуга)  - може да побере стратегическите планове на дадено предприятие. "Купи за стандартизиране, изгради за конкур